Uhyggelig er det også hvor hurtig USA’s og Sovjetunionens undertrykkelser og massemord blir glemt og oversett. Hvem snakker i dag om Baltikum eller om St. Domingo, Guatemala etc., etc.? – Den eventuelle forskjell ligger i at de sovjetrussiske undertrykkelser og massakrer ligger på et mere «indre», de amerikanske på et mere «ytre» område.

(«Oberstene og vi I-II,» 1969)

Reklamer